Роза вітрів - це ... Що таке роза вітрів?

троянда ветроввекторная діаграма, що характеризує режим вітру в даному місці за багаторічними спостереженнями. Довжини променів, що розходяться від центру діаграми в різних напрямках, пропорційні повторюваності вітрів цих напрямів (див. Рис.). Рози вітрів враховують при плануванні населених місць (доцільною орієнтації будівель).

* * * РОЗА ВЕТРОВРОЗА ВЕТРОВ, векторна діаграма, що характеризує режим вітру ( см. ВІТЕР) в даному місці за багаторічними спостереженнями. Довжини променів, що розходяться від центру діаграми в різних напрямках, пропорційні повторюваності вітрів цих напрямів. Розу вітрів враховують при плануванні населених місць (доцільною орієнтації будівель).

Енциклопедичний словник. 2009.