Біографічний словник

Вульфіус Олександр Германович

Вульфіус Олександр Германович - це ... Що таке Вульфіус Олександр Германович?
Вульфіус, Олександр Германович - історик (народився в 1880 р). Закінчив курс на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету; викладає загальну історію в жіночому педагогічному інституті і на вищих курсах в Петербурзі. У 1911 році захистив дисертацію на ступінь магістра "Нариси з історії ідеї віротерпимості у Франції в xVIII в.". Інші його роботи: "Friedrich der Grosse und die katholische Kirche" і підручники середньовічної і нової історії.

Біографічний словник. 2000.