Біографічний словник

Воронов Олександр Олександрович

Воронов Олександр Олександрович - це ... Що таке Воронов Олександр Олександрович?
Воронов Олександр Олександрович - фізик (народився в 1861). Закінчив курс в Санкт-Петербурзькому технологічному інституті, де з 1897 р був професором, а з 1904 по 1909 г. - директором. Читає лекції з електромеханіки в електротехнічному інституті. Надрукував в "Технічному Збірнику" за 1895 "Про розрахунок мереж електричних проводів"; в "Віснику Товариства Технологів" за тисяча вісімсот дев'яносто чотири, 1895 і 1896 рр. - "Електрична трансмісія на механічних заводах" і "Про роботу електровоза Гейльман"; в журналі "Електрика" за 1898 г. - Теоретичне дослідження і розрахунок багатофазних асінхронічних електродвигунів ", за 1904 г. -" Про усунення впливу показника потужності на роботу парових машин на електричних станціях застосуванням особливих альтернують для неробочого струму "; в" Працях першого всеросійського електротехнічного з'їзду "(1901) -" Загальний вигляд рівняння потужності електромагнітних приладів, що служать для перетворення енергії "та ін.

Біографічний словник. 2000.