Біографічний словник

Вельямінов-Зернов Володимир Федорович

Вельямінов-Зернов Володимир Федорович - це ... Що таке Вельямінов-Зернов Володимир Федорович?
Вельямінов-Зернов Володимир Федорович - юрист (помер у 1831 р). Здобув вищу юридичну освіту в Москві. Вступивши на службу в 1804 р, був редактором в комісії складання законів, потім старшим чиновником iI відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії. Його твір: "Досвід накреслення російського приватного цивільного права" (СПб., 2-е видання, 1821 - 1823) може бути названо першою працею з російської цивільному праву, мають наукові гідності. Книга ця безсумнівний вплив на складання Зводу Законів; система Х т. Зводу запозичена з цього твору; багато визначення його буквально виписані з праці Вельямінова-Зернова. Він написав ще "Подорож дружби" (уривок, СПб., 1807); перевів твір Хр. Шлецера "Початкові підстави права римського цивільного і законоположення кримінальної, заснованого на природному праві і політиці" (М. 1810); видавав в СПб. в 1805 р журнал "Північний Меркурій" (вийшло 5 номерів).

Біографічний словник. 2000.