Біографічний словник

Відра Сергій Володимирович

Відра Сергій Володимирович - це ... Що таке відро Сергій Володимирович?
відра Сергій Володимирович - юрист (1855 - 1909), син Володимира Максимовича Ведрова. Закінчив курс на юридичному факультеті СПб. університету. Отримав ступінь магістра за дисертацію: "Про лісоохорони по російському праву" (СПб., 1878). Був професором поліцейського права в СПб. університеті. Надрукував ще: "Про фінансові пені за Руською Правдою" ( "Праці Імператорського Товариства історії і старожитностей російських при Московському університеті», 1876, книга 2); "Про технічну освіту в народних школах у Франції" (СПб., 1879); "Спогади про Ів. Е. Андріївському "(" Русская Старина ", 1891, книга 2). - Див. "Історичний Вісник", 1909, вересень.

Біографічний словник. 2000.