Різноманіття - це ... Що таке різноманіття?

МНОГООБРАЗИЕ -я; пор. Прояв чогось л. єдиного по своїй суті в різних видах і формах; різноманітність чогось л. М. життя. М. рослинного і тваринного світу. М. мінералів. М. запахів. М. розглянутих питань. * * * многообразіематематіческое поняття, що уточнює і узагальнююче на будь-яке число вимірювань поняття лінії і поверхні, що не містять особливих точок (т. Е. Лінії без точок самопересеченія, кінцевих точок і т. П., Поверхні без самопересеченія, країв і т . п.). * * * МНОГООБРАЗІЕМНОГООБРАЗІЕ, математичне поняття, що уточнює і узагальнююче на будь-яке число вимірювань поняття лінії і поверхні, що не містять особливих точок (т. Е. Лінії без точок самопересеченія, кінцевих точок і т. П., Поверхні без самопересеченія, країв і т. п.).

Енциклопедичний словник. 2009.