Біографічний словник

Вагін Всеволод Іванович

Вагін Всеволод Іванович - це ... Що таке Вагін Всеволод Іванович?
Вагін, Всеволод Іванович - відомий сибірський публіцист і громадський діяч (1823 - 1900). Був парафіяльним учителем, потім працював на різних посадах в Сибіру; вийшовши у відставку, займався адвокатурою і був у багатьох як місцевих сибірських, так і загальних періодичних виданнях; у свій час був редактором "Сибірського Вісника"; з 1874 до 1877 р видавав і редагував газету "Сибір", яка в 1888 році була замінена "Східним Оглядом" Н. М. Ядринцева; Вагилевич увійшов до складу нової редакції. Написав безліч статей найрізноманітнішого змісту, переважно про Сибір і її потреби. Окремо видав цінний працю: "Історичні відомості про діяльність графа Сперанського в Сибіру" (СПб., 1872). Автобіографію Вагіна см. В "Критико-біографічному Словнику" Венгерова (т. IV, відділ II); там же і список праць його.

Біографічний словник. 2000.