Користувач - це ... Що таке користувач?

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ -я; м. Офіц. Особа або установа, яка користується чимось л. П. персонального комп'ютера, земель. Постійні користувачі інформаційних програм. Договір з користувачем. * * * пользовательв інформатики, людина або юридична особа, яка використовує обчислювальну систему (наприклад, ЕОМ) або програмний засіб (програму, процедуру і т. П.). * * * ПОЛЬЗОВАТЕЛЬПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, в інформатиці - людина або юридична особа, яка використовує обчислювальну систему (напр., ЕОМ) або програмний засіб (програму, процедуру і т. П.).

Енциклопедичний словник. 2009.