Цалаф - це ... Що таке Цалаф?
Цал'аф (Неєм. 3: 30) - батько (предок) Хануна.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.