З'їдає - це ... Що таке з'їдає?
снед'ать (Пс. 43 : 12; Пс. 68: 10; Пс. 118: 139; Іоан. 2: 17) - з'їдати, поглинати.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.