Смятаться - це ... Що таке смятаться?
смят'аться (Пс. 39: 16; Пс. 82 : 18) - приходити в замішання, замішання, тривогу і безлад.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.