Біографічний словник

Тихонравов Костянтин Микитович

Тихонравов Костянтин Микитович - це ... Що таке Тихонравов Костянтин Микитович?
Тихонравов (Костянтин Микитович, 1822 - 1879) - відомий знавець Володимирського краю. Закінчивши курс у володимирській духовної семінарії, вступив до канцелярії губернатора; був секретарем володимирського губернського статистичного комітету. Тихонравов недарма уславився "Володимирським Нестором-Літописцем". Він вивчав місцеву народну життя з боку вірувань, знань, мистецтв, промисловості, життя домашньої, громадської, традицій і звичаїв, як сучасних йому, так і колишніх. Їм надруковано всього понад 700 статей, головним чином у "Володимирських Губернских Відомостях". Він брав участь в археологічних розкопках, зроблених в 1851 - 52 р графом А. С. Уваровим з метою дослідження курганів в Суздальському, Юр'ївському та Переяславському повітах, а в наступному році працював разом з відомим археологом П. С. Савельєвим там же і в Тульському повіті. Всього було досліджено за ці поїздки понад 10 тис. Курганів. Працями Тихонравова був створений археологічний музей при статистичному комітеті, а також музей, який мав характер постійної виставки мануфактурних і заводських творів губернії. У 1868 р Тихонравов був відряджений міністерством внутрішніх справ для перевірки за описами архівних справ скасованих повітових судів і міських магістратів. Як редактор "Володимирських Губернских Ведомостей", Тихонравов вніс велике пожвавлення в газету, до тих пір зовсім не відповідала своєму призначенню.Він ввів в неї нові відділи - статистики, історії та археології, міських звісток, звісток з провінцій і отримував спеціальні кореспонденції з різних міст. Велика частина матеріалу, містився при ньому в газеті, мала прямий стосунок до Володимирського краю. Число розходилися примірників зросла з 250 до 2000. Тихонравов редагував "Ведомости" з 1853 по 1879 р; їм же складений "Покажчик місцевих статей в неофіційні частини Ведомостей" з 1838 по 1868 і з 1868 по 1878 р За редакцією Тихонравова були випущені 9 випусків "Трудов Статистичного Володимирського Губернського Комітету" і три томи «Щорічника Володимирського Губернського Статистичного Комітету". Головні з окремих його видань: "Статистичний список населених місцевостей Володимирській губернії", "Пам'ятна книжка Володимирській губернії на 1862 г.", "Володимирський збірник. Матеріали для статистики, етнографії, історії та статистики", "Опис Володимирського Різдвяного монастиря xII в." і складений, у співпраці з А. А. Аршлебеном, але видрукуваний вже після смерті Тихонравова, перший випуск "старожитностей Суздальско-Володимирській області, що збереглися в пам'ятках архітектури в межах Володимирській губернії. Століття XII". Повний перелік праць Тихонравова і біографічні відомості про нього поміщені в книзі А. В. Смирнова "Уродженці та діячі Володимирській губернії" (вип. 3, Володимир, 1898) і в статті І. Голишева "Костянтині Микитович Тихонравов" (Володимир, 1887). Листування Тихонравова з місцевим любителем-археологом І. А. Голишева надрукована у виданні: "Листування І. А. Голишева з різними вченими особами" (Володимир, 1898). А. К.

Біографічний словник. 2000.