Тисячі Ізраїлеві - це ... Що таке тисячі Ізраїлеві?
т'исячі Ізр'аілеви (Чис. 1: 16; Чис. 10: 36; Втор. 33: 17; 1Цар. 23: 23 ; Мих. 5: 2) - коліна або окремі племена єврейського народу. Це ж слово в 1Цар. 10: 19 переведено словом "племена". Пізніше міста і місцевості, де жили окремі племена (пологи) і їх начальники, стали також називатися "тисячами" ( СРН. Мих. 5: 2 і Мат. 2: 6).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.