Танський - це ... Що таке Танський?
Танський - малоросійський письменник xVIII століття. Писав інтермедії, високо цінувалися сучасниками. До нас вони не дійшли. Дід Гоголя був одружений на Лизогуб, яка по матері була з родини Танських. Через посередництво літературної діяльності батька Гоголя можна простежити деяку наступність між малоросійськими повістями Гоголя і інтермедіями, які писав Т. Див. Петров "Нариси з історії української літератури XVIII століття". Н. К-а.

Біографічний словник. 2000.