Педагог - це ... Що таке педагог?

ПЕДАГОГ -а; м. [від грец. paidagōgos - вихователь, наставник] Особа, яка має спеціальну підготовку і займається викладацькою і виховною роботою; учитель, викладач. Працювати педагогом. Талановитий п. Бездарний п. // Особа, яка має здібності, дар вчити, виховувати. Природжений п. Задатки педагога. Педагогічний (див.). * * * Педагог (від грец. Paidagógós - вихователь), 1) особа, яка здійснює практичну роботу з виховання, освіти і навчання дітей і молоді та має спеціальну підготовку в цій області (учитель загальноосвітньої школи, викладач професійно-технічного училища, середнього спеціального навчального закладу, вихователь дитячого садка і т. д.). 2) Вчений, який розробляє теоретичні проблеми педагогіки. * * * ПЕДАГОГПЕДАГОГ (від грец. Paidagogos - вихователь),

1) особа, яка здійснює практичну роботу з виховання, освіти і навчання дітей і молоді та має спеціальну підготовку в цій області (учитель загальноосвітньої школи, викладач професійно-технічного училища, середнього спеціального навчального закладу, вихователь дитячого садка і т. д.).

2) Вчений, який розробляє теоретичні проблеми педагогіки.

Енциклопедичний словник. 2009.