Тавримонна - це ... Що таке Тавримонна?
Таврім'он (3Цар. 15: 18) - батько (предок) Венадада.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.