Енциклопедичний словник

Сингенетичні родовища

Сингенетичні родовища - це ... Що таке сингенетичні родовища?

сингенетичні родовища (від грец. Sýn - разом і genētós - народжений), поклади корисних копалин, що виникли одночасно з вміщають їх породами і зазнали разом з ними всі наступні перетворення. * * * Сингенетичні МЕСТОРОЖДЕНІЯСІНГЕНЕТІЧЕСКІЕ РОДОВИЩА (від грец. Syn - разом і genetos - народжений), поклади ( см. поклади корисних копалин) корисних копалин, що виникли одночасно з вміщають їх породами і зазнали разом з ними всі наступні перетворення .

Енциклопедичний словник. 2009.