Біографічний словник

Сильвестр Сембратович

Сильвестр Сембратович - це ... Що таке Сильвестр Сембратович?
Сильвестр Сембратович - галицько-російський уніатський митрополит (1836 - 1898); був професором теології в Львівському університеті, в 1895 р отримав звання кардинала; користувався розташуванням віденського двору і римської курії як прихильник "угодовой" політики, клон галицьку церкву в сторону католицизму. Див. Некролог С. в "Киевской Старине", 1898, жовтень. Н. С-в.

Біографічний словник. 2000.