Сіллогістіка - це ... Що таке сіллогістіка?

сіллогістіка -і; ж. [Від грец. Syllogistikos - виводить умовивід] 1. В формальній логіці: вчення про висновках з міркувань у формі силогізмів (створено Аристотелем). 2. Книжкові. про безплідних, безпредметних міркуваннях. * * * сіллогістіка (від грец. syllogistikós - виводить умовивід), історично перша, створене Аристотелем вчення про логічної дедукції , в якому розглядаються міркування у формі силогізмів. * * * СІЛЛОГІСТІКАСІЛЛОГІСТІКА (від грец. syllogistikos - виводить умовивід), історично перв е, створене Аристотелем вчення про логічної дедукції, в якому розглядаються міркування у формі силогізмів ( см. СИЛОГІЗМ).

Енциклопедичний словник. 2009.