Порука - це ... Що таке поручительство?

ПОРУКА -а; пор. Офіц. Запорука кого-л. за виконання будь-л. особою пред'являються до нього вимог, що покладаються на нього обов'язків і т. п. Дати гроші в борг без поручительства. // Зобов'язання нести відповідальність за дії кого-л. Звільнення з-під варти на п., Під п. Кого-л. * * * поручітельство1) в цивільному праві один із способів забезпечення виконання зобов'язань. Поручитель приймає на себе зобов'язання перед кредитором за виконання боржником свого зобов'язання (повністю або в частині). 2) В кримінально-процесуальному праві одна з запобіжних заходів. * * * ПОРУЧІТЕЛЬСТВОПОРУЧІТЕЛЬСТВО,

1) в цивільному праві - один із способів забезпечення виконання зобов'язань. Поручитель приймає на себе зобов'язання перед кредитором за виконання боржником свого зобов'язання (повністю або в частині).

2) У кримінально-процесуальному праві - одна з запобіжних заходів.

Енциклопедичний словник. 2009.