Біографічний словник

Стевен Християн (steven)

Стевен Християн (steven) - це ... Що таке Стевен Християн (Steven)?
Стевен (Християн steven) - відомий шведський ботанік, народився в Фрідріхсгамме в 1781 р, закінчив курс в Медичному інституті (нині Військово-медична академія) в Петербурзі, але служив по інспекції шовківництва на Кавказі, а потім в Криму. Він багато подорожував по Кавказу, а потім оселився в Криму, флору якого він вивчав багато років і де жив до самої смерті (1864 р). Йому належать досить багато робіт з систематики рослин, з яких найголовніша: "Verzeichniss der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen" (в "Bull. De la soc. Des nat. De Moscou", 1856 - 1857) і "Monographia Pedicularis" ( в "Mem. de la soc. des nat. de Moscou", VI, 1823, стор. 1 - 60, з 17 tab.). Пор. Nordmann "Christian Steven, der Nestor der Botaniker" ( "Erman's Archiv fur wiss. Kunde v. Russland", XXIV, 1865, стор. 80 - 124). С. Коржинський.

Біографічний словник. 2000.