Мова - це ... Що таке мова?

МОВА -і; мн. мови, -ів; ж. 1. Здатність говорити , висловлювати словами думка. Органи мови. Розлад мови. Урок розвитку мовлення. Володіти мовою. Ускладнена мова. Дар мови (вміння красиво говорити). Лишається дару мови (стати німим або втратити здатність говорити від подиву, страху). 2. тільки од.; з опр. Той чи інший вид, стиль мови, склад. Усна, письмова р. Розмовна, книжкова р. Художня р. Стихотворная р. Професійна, ародно, наукова, ділова р. Дитяча р. 3. тільки од. Звучав мову; індивідуальна манера говорити. Образна мова. 4. Розмова, бесіда; то, що говорять. Заводити р. про що-л. Порожні мови. Розумні мови приємно і слухати. р. йде про наше майбутнє. Вести р. до чогось л. (кажучи, переслідувати якусь л. мета). Про це не йшлося (нічого не говорилося). Про це не може бути й мови (цього не буде, неможливо). Про що р. ! (розм.; безсумнівно, само собою зрозуміло). 5. Публічна словесне виступ. Ювілейна р. Надгробний р. Р. прокурора. Вступна, заключна р. Урочиста, передвиборна, програмна р. Полум'яна, захоплююча р. Коротка, п'ятихвилинна, годинна р. Виступити з промовою перед робітниками. Звернутися з промовою до виборців. Транслювати р. президента на з'їзді. Глави делегацій обмінялися промовами. ◊ Непряма мова. Чиясь л. мова, передана в оповіданні підрядним реченням, від імені оповідача. Пряма мова. Чиясь л. мова, передана в павестваваніі без змін від імені мовця. Частини мови (див. Частина). Мовний, -а, -е. (1-3 зн.). Р-ті навички. Р-е багатство. Р-ті відтінки. монолог (див.). * * * Речьодін з видів комунікативної діяльності людини - використання засобів мови для спілкування з іншими членами мовного колективу. Під мовленням розуміють як процес говоріння (мовну діяльність, мовної акт), так і його результат (мовні твори, що фіксуються пам'яттю або листом).

Енциклопедичний словник. 2009.