Біографічний словник

Скоков Петро Олексійович

Скоков Петро Олексійович - це ... Що таке Скоков Петро Олексійович?
Скоков (Петро Олексійович, 1758 - 1817) - російський композитор; навчався в Петербурзі у Луини, був посланий на казенний рахунок в Болонью, де закінчив свою музичну освіту у Мартіні. Написав кантату під час подорожі по Європі вів. кн. Павла Петровича і Марії Федорівни. З більших творів його видається опера "la bella Girometta" (1782). Пізніше Скоков був капельмейстером Імператорських театрів. Н. С.

Біографічний словник. 2000.