Біографічний словник

Сімашко Франц Іванович

Сімашко Франц Іванович - це ... Що таке Сімашко Франц Іванович?
Сімашко (Франц Іванович, 1817 - 1892) - генерал-лейтенант, письменник; був директором військової гімназії. Йому належить ряд підручників з арифметики, геометрії, алгебри, тригонометрії та інше, у тому числі інші витримували по 8 і 9 видань. Першими працями його були переклади алгебри Мейра і Шоку (1845) і геометрії Сіррода (1847). Оригінальністю вирізнялися і популярністю користувалися його "Уроки практичної арифметики" (1859). Див. А. Острогорский "Ф. І. Сімашко" ( "Педагогічний Збірник", 1892).

Біографічний словник. 2000.