Шуній - це ... Що таке Шуній?
Ш'уній (Чис. 26: 15) - см. Шуні.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.