Шебет-Ар - це ... Що таке Шебет-Ар?
Ш'ебет-Ар (Чис. 21: 15) - см. Ар.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.