Сексологія - це ... Що таке сексологія?

сексології -і; ж. [Від лат. sexus - підлогу і грец. logos - вчення] Наука, що вивчає фізіологічні, психологічні та соціальні аспекти статевого життя. * * * Сексологія (від секс і ... логія), область наукових досліджень і знань про статеве життя, що охоплюють біолого-медичні, соціально-історичні та психологічні аспекти. * * * СЕКСОЛОГІЯСЕКСОЛОГІЯ (від секс ( см. СЕКС) і logos - слово, вчення), область наукових досліджень і знань про статеве життя.

Зачатки знань по сексології містяться в найдавніших міфологічних системах і медицині давнину, об'єктивне вивчення статі почалося в епоху Відродження. Сучасна сексологія, що склалася в сер. 1940-х рр. , - комплекс різнорідних досліджень, що охоплюють біолого-медичні, соціально-історичні та психологічні аспекти.

Енциклопедичний словник. 2009.