Сесія - це ... Що таке сесія?

СЕСІЯ -і; ж. [Від лат. sessio - засідання] 1. Ряд робочих засідань будь-л. урядового органу або колегіального установи, що проводиться періодично; період таких засідань. З. Академії наук. Сьома с. райради. Чергова с. Генеральної Асамблеї ООН. Виїзна с. народного суду. Виконувати рішення сесії. Заслухати на сесії доповідь голови комісії. 2. Сукупність іспитів і заліків, обов'язкових для здачі в вищу або середню спеціальну навчальний заклад раз на півроку; період їх проведення. Залікова, екзаменаційна с. Літня, зимова с. Здати, провалити сесію (розм.). Готуватися до сесії. Сесійна, -а, -е. З. зал. З-й час. сесійній, нареч. Парламент працює с. (сесіями). * * * Сесія (від лат. Sessio - засідання), 1) організована форма роботи представницького органу, суду, наукової чи громадської організації. 2) В вузах і середніх спеціальних навчальних закладах - період іспитів після завершення певного етапу навчання.

Енциклопедичний словник. 2009.