Біографічний словник

Семяновскій Олександр Степанович

Семяновскій Олександр Степанович - це ... Що таке Семяновскій Олександр Степанович?
Семяновскій (Олександр Степанович) - земський статистик. Народився в 1854 році; закінчив курс в СПб. університеті на юридичний факультет. Перебуваючи земським статистиком в чернігівському земстві, брав участь в дослідженні і описі повітів Конотопського, Козелецького, Суразького, Могилянського і Стародубського; склав опис Городницького повіту ( "Матеріали для оцінки земельних угідь, зібраний. Чернігова. стат. отд. при губ. зем. упр.", т. xIV, 1885); у виданні чернігівського земства "Оцінка нерухомого майна Чернігівської губернії" (Чернігів, 1886) написав відділ "Оцінка земель". Пізніше завідував стат. від. новгородської губернської земської управи, причому досліджував повіти Демянский і Білозерський; опис першого їм і складено ( "Матеріали для оцінки земельних угідь Новгородської губернії - Демянский повіт", Новгород, 1888). З 1888 року С. перебуває на службі в селянському і дворянському банках. Статистичні праці С. відрізняються ретельністю розробки зібраного матеріалу.

Біографічний словник. 2000.