Біографічний словник

Селява Анастасій (sielawa)

Селява Анастасій (sielawa) - це ... Що таке Селява Анастасій (Sielawa)?
Селява (Анастасій sielawa, помер в 1655 г.) - полоцький архієпископ і київський уніатський митрополит; належав до ордену базиліан. Надрукував: "Antelenchus, to jest odpis na skrypt uszczypliwy zakonnikow cerkwi sw. Durha, Elenchus zwany" (Вільно, 1622) і "Zywot blogoslowionego Jozafata Kuncewicza" (1625).

Біографічний словник. 2000.