Енциклопедичний словник

Автомодельності

Автомодельності - це ... Що таке автомодельності?

автомодельностьособая симетрія фізичної системи, яка полягає в тому, що зміна масштабів незалежних змінних, що описують систему, може бути скомпенсировано перетворенням подібності (див. Подібності теорія) інших динамічних змінних. Автомодельності притаманна багатьом фізичним системам і істотно спрощує опис явищ в цих системах (наприклад, в аеромеханіці і фізики елементарних частинок). Див. Також Подоба фізичне, Подоби критерії. * * * АВТОМОДЕЛЬНОСТЬАВТОМОДЕЛЬНОСТЬ, особлива симетрія фізичної системи, яка полягає в тому, що зміна масштабів незалежних змінних, що описують системи, може бути скомпенсировано перетворенням подібності (див. Подібності теорія ( см. ПОДОБИ ТЕОРІЯ)) ін. Динамічних змінних . Автомодельності притаманна багатьом фізичним системам і істотно спрощує опис явищ в цих системах (напр., В аеромеханіці ( см. механіка) і фізики елементарних частинок ( см. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ)). Див. Також Подоба фізичне ( см. ПОДОБИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ), Подоби критерії ( см. ПОДОБИ КРИТЕРІЇ).

Енциклопедичний словник. 2009.