Автоколебания - це ... Що таке автоколебания?

автоколебаніянезатухающіе коливання, які можуть існувати в коливальній системі при відсутності періодичних зовнішніх впливів (на відміну від вимушених коливань) за рахунок наявності в системі активного елементу, восполняющего неминучі в реальній системі втрати енерг ії. Амплітуда і період автоколивань визначаються властивостями самої системи і не залежать від кінцевого зміни початкових умов. Приклади автоколебаний - коливання маятника годин, скрипкової струни при русі смичка, струму в радіотехнічному генераторі. * * * АВТОКОЛЕБАНІЯАВТОКОЛЕБАНІЯ, незгасаючі коливання, які можуть існувати в коливальній системі при відсутності періодичних зовнішніх впливів (на відміну від вимушених коливань) за рахунок наявності в системі активного елементу, восполняющего неминучі в реальній системі втрати енергії. Амплітуда і період автоколебания визначаються властивостями самої системи і не залежать від кінцевого зміни початкових умов. Приклади автоколебаний - коливання маятника годин, скрипкової струни при русі смичка, струму в радіотехнічному генераторі.

Енциклопедичний словник. 2009.