Енциклопедичний словник

Самоспостереження

Самоспостереження - це ... Що таке самоспостереження?

самоспостереженні -я, порівн. Спостереження над самим собою; аналіз свого духовного життя. * * * самоспостереження (інтроспекція), спостереження, об'єкт якого - психічні стани і дії спостерігає суб'єкта; основний метод інтроспективної психології (В. Вундт, Е. Тітченер та ін.). * * * САМОНАБЛЮДЕНІЕСАМОНАБЛЮДЕНІЕ (інтроспекція), спостереження, об'єкт якого - психічні стани і дії спостерігає суб'єкта; основний метод інтроспективної психології ( В. Вундт, Е. Тітчен р і ін.).

Енциклопедичний словник. 2009.