Біографічний словник

Схария Ськара (Захарія)

Схария Ськара (Захарія) - це ... Що таке Схария Ськара (Захарія)?
Схария (Захарія) Ськара - засновник секти жидівство ( см. xI, 643). В 1470 в Новгород прибули з Києва по кримінальних справах кілька євреїв, в тому числі Схария Ськара, кримський уродженець, караїм, впливовий на батьківщині серед своїх одновірців і людина по тодішньому часу вельми освічена. Він добре знав Святе Письмо не тільки Старого, але і Нового Завіту; йому були відомі навіть твори отців і вчителів християнської церкви. У Новгороді торгівля перебувала під заступництвом церкви; при храмах зберігалися товари, ваги і міри. Це поклало початок зближенню єврейських купців з новгородським духовенством. Збережений в той час в Новгороді стригольничество (див. Стригольники) в крайньому своєму напрямку прийшло до заперечення християнства і до визнання Єдиного Бога, якому сектанти молилися, дивлячись на небо. Звідси недалеко вже було і до ліберально-філософського юдейства, яким були вірування караїмів. Одне літописне сказання дає підставу припускати, що першими послідовниками євреїв-караїмів, на чолі яких стояв Схария, були духовні особи Новгорода, а то й цілком розділяли стрігольніческое вчення, то в душі співчували йому. Сучасні свідоцтва відносять сюди новгородських попів Діонісія і Алексія, що відрізнялися розумом і освітою. За повідомленнями, поміщеним у Татіщева, 1491 рСхария був страчений Іоанном III в Новгороді разом з іншими бунтівниками проти московського великого князя. Пор. Н. Руднєв "Міркування про єресях і розколи, що були у російської церкви з часу Володимира Великого до Івана Грозного" (Москва, 1838); А. Сервіцкій "Досвід дослідження єресі новгородських єретиків або жидівство" ( "Православне Обозрение», 1862, червень); святий Ф. Титов "Секта жидівство" ( "Місіонерське обозрение", 1896, липень-серпень).

Біографічний словник. 2000.