Біографічний словник

Савельєв Віктор Костянтинович

Савельєв Віктор Костянтинович - це ... Що таке Савельєв Віктор Костянтинович?
Савельєв (Віктор Костянтинович, 1810 - 82) - археолог і нумізмат, що зібрав значну колекцію монет. Йому належать праці: "Опис російських монет, знайдених в 1854 році поблизу Казані" (в "Записках Імператорського Археологічного Товариства", 1856, т. iX та окремо) і "Опис кількох древніх російських монет" (в "Известиях Імператорського Археологічного Товариства", 1864 , т. V, вип. 5).

Біографічний словник. 200 0.