Омилення - це ... Що таке омилення?

омилення -я; пор. Хім. Реакція розкладання органічних сполук водою або лугами, широко використовувана в промисловості. Про. жирів. * * * омиленіегідроліз складних ефірів карбонових кислот, наприклад RCOOR '+ Н 2 O → RCOOH + R'OH. У промисловості омиленням жирів і рослинних олій отримують гліцерин, жирні карбонові кислоти і їх солі, так звані мила (звідси назва). Омиленням часто називається також гідроліз нітрилів, амідів та інших похідних кислот. * * * ОМИЛЕНІЕОМИЛЕНІЕ, гідроліз складних ефірів карбонових кислот, напр. RCOOR "+ H 2 O ® RCOOН + R" OH. У промисловості омиленням жирів і рослинних олій отримують гліцерин, жирні карбонові кислоти і їх солі, т. Н. мила ( см. МИЛА) (звідси назва). Омиленням часто називають також гідроліз нітрилів, амідів та інших похідних кислот.

Енциклопедичний словник. 2009.