Саливон - це ... Що таке Саливон?
Саливон - зустрічається в малоросійських крепацкіх піснях. С. - поміщик Ніжинського повіту, Чернігівської губернії - був убитий селянами за жорстоке з ними поводження незадовго до звільнення, і пам'ять про це збереглася в пісні "як люде вбили пана С". Див. "Етнографічні матеріали" Гринченка, iII, 638.

Біографічний словник. 2000.