Цукрометр - це ... Що таке Цукрометр?

Цукрометрія , Цукрометрія , -а; м. [від сл. цукор і metron - міра] Оптичний прилад для визначення вмісту цукру в розчинах. * * * Сахаріметрполярізаціонний прилад для визначення вмісту цукру в розчинах з вимірювання кута обертання площини поляризації, пропорційного концентрації розчину. * * * САХАРІМЕТРСАХАРІМЕТР, поляризаційний прилад для визначення вмісту цукру в розчинах з вимірювання кута обертання площини поляризації, пропорційного концентрації розчину.

Енциклопедичний словник. 2009.