Риксдаг - це ... Що таке риксдаг?

Риксдагу -а; м. У Швеції: вища державне законодавче представницьке зібрання; парламент. Депутат риксдагу. Рішення риксдагу. Виступити в риксдагу. * * * риксдаг (riksdag), парламент в Швеції. * * * РІКСДАГРІКСДАГ (riksdag), однопалатний парламент ( см. ПАРЛАМЕНТ) Швеції. В історичній літературі прийнято називати для зборів всіх станів в скандинавських країнах. У скандинавських мовах слово "риксдаг" виникло під впливом німецького слова "рейхстаг" (reichstag) - збори князів Священної Римської імперії на чолі з імператором.

В Швеції зборів представників земель, на яких брали державні рішення (зокрема вибори короля), проводилися спорадично з 15 століття. Під час правління Стуре ( см. Стурена) влада сподівалася на співпрацю з нижчими станами в протистояння аристократії - з цього часу починає згадуватися риксдаг, який вирішував важливі державні питання відповідно до принципу Стіна Стуре Молодшого: "Те, що стосується всіх , має бути схвалене всіма. " До початку 16 століття Ригсдаг ні постійним органом. У Данії перші збори станів (риксдагу) пройшло в 1468 році в Калундборг.

Енциклопедичний словник. 2009.