Ригоризм - це ... Що таке ригоризм?

Ригоризм -а; м. [від лат. rigor - строгість, твердість] Книжковий. Надмірна строгість, прямолінійність в дотриманні яких-л. принципів (моральних, моральних, наукових і т. п.). Р. поглядів на сімейне життя. Методологічний р. ригористичну (див.). * * * Ригоризм (франц. Rigorisme, від лат. Rigor - твердість, строгість), суворе проведення будь-якого принципу в дії, поведінці і думки, що виключає будь-які компроміси, облік інших принципів, відмінних від вихідного, і т. П . Нерідко є своєрідним вираженням етичного формалізму. * * * РІГОРІЗМРІГОРІЗМ (франц. Rigorisme, від лат. Rigor - твердість, строгість), суворе проведення будь-якого принципу в дії, поведінці і думки, що виключає будь-які компроміси, облік інших принципів, відмінних від вихідного, і т. П . Нерідко є своєрідним вираженням етичного формалізму.

Енциклопедичний словник. 2009.