Рима - це ... Що таке рима?

РИМА -и; ж. [Від грец. Rhythmos - співмірність, узгодженість] Співзвуччя закінчень слів, починаючи з останнього наголошеного складу, які будуть доповнювати віршовані рядки або частини рядків. Перехресна р. Дієслівна р. Точна р. Говорити в риму. Жіноча р. (з наголосом на передостанньому складі вірша). Чоловіча р. (з наголосом на останньому складі вірша). римних, -а, -е. Р-е звучання. * * * рима (від грец. rhythmós - складность, співмірність), співзвуччя кінців віршів (або полустиший, так званих внутрішніх рим), наголошую ний їх межі та зв'язує їх між собою. Розвинулася з природних співзвучання синтаксичного паралелізму; в європейській поезії споживані з X-XII ст. За обсягом розрізняються рими 1-складні, 2-складні і т. д.; за місцем наголоси (на 1, 2, 3, 4-м, ... складі від кінця) - чоловічі, жіночі, дактилічні, гіпердактилічні (див. Клаузула); по точності співзвуччя - точні (білий - сміливий), приблизні (білим - сміливому), неточні (я - мене , полум'я - пам'ять, невідомо - слідом); за наявністю опорних звуків виділяються рими багаті; по лексичним і граматичними ознаками - однорідні (наприклад, дієслівні) і різнорідні, омонімічні, тавтологічні, складові та ін.; по взаємному розташуванню римуються рядків - суміжні (aabb; однакові літери умовно позначають римуються рядки-вірші), перехресні (abab), охватні (abba), змішані (тернарние - aabccb), подвійні, потрійні і т.д. Пор. Асонанс, Дисонанс. * * * РІФМАРІФМА (від грец. Rhythmos - складность, співмірність), співзвуччя кінців віршів (або полустиший, т. Н. Внутрішня рима), що відзначає їх межі та зв'язує їх між собою. Розвинулася з природних співзвучання синтаксичного паралелізму ( см. паралелізм); в європейській поезії споживані з 10-12 вв. За обсягом розрізняються рими 1-складні, 2-складні і т. Д.; за місцем наголоси (на 1, 2, 3, 4-м, ... складі від кінця) - чоловічі, жіночі, дактилічні, гіпердактилічні (див. Клаузула ( см. КЛАУЗУЛА)); по точності співзвуччя - точні (білий - сміливий), приблизні (білим - сміливому), неточні (я - мене, полум'я - пам'ять, невідомо - слідом); за наявністю опорних звуків ( см. ОПОРНІ ЗВУКИ) виділяються рими багаті; по лексичним і граматичними ознаками - однорідні (напр., дієслівні) і різнорідні, омонімічні, тавтологічні, складові та ін.; по взаємному розташуванню римуються рядків - суміжні (aabb; однакові літери умовно позначають римуються рядки-вірші), перехресні (abab), охватні (abba), змішані (тернарние - aabccb), подвійні, потрійні і т. д. Пор. Асонанс ( см. асонансами), Дисонанс ( см. дисонанс).

Енциклопедичний словник. 2009.