Реставрація - це ... Що таке реставрація?

РЕСТАВРАЦІЯ -і; ж. [Лат. restauratio] 1. Відновлення в первісному вигляді чогось л. застарілого або зруйнованого (зазвичай творів мистецтва, пам'яток старовини). Р. собору, картин. Почати реставрацію житлового будинку. Зібрати кошти на реставрацію Строганівського палацу. 2. Відновлення колишнього, втраченого. Р. монархії, диктатури. Р. старих порядків. 3. [з великої літери]. Період з 1814 по 1830 у Франції, коли до влади знову прийшла династія Бурбонів, повалена французькою революцією в кінці 18 ст. Мода часів Реставрації. реставраційний, -а, -е. Р-ті роботи. Р-ая майстерня. Р-ті прагнення. * * * реставрація (від позднелат. Restauratio - відновлення), відновлення чого-небудь в первісному (або близькому до первісного) вигляді (наприклад, архітектурних пам'яток, творів мистецтва).

Енциклопедичний словник. 2009.