Ремарка - це ... Що таке ремарка?

РЕМАРКА -і; мн. рід. -рок, дат. -ркам; ж. [Франц. remarque] 1. Зауваження, примітка до якогось л. тексту або висловлення. Рукопис з ремарками, в ремарках автора. На сторінках книги збереглися ремарки поета. Дозвольте тільки одну ремарку! Вставляти свої ремарки (при розмові інших, зачтении доповіді і т. П.). 2. Пояснення автора до тексту п'єси (зазвичай в дужках), що містять коротку характеристику обстановки дії, зовнішності і особливостей поведінки персонажів. Відтворити обстановку купецького будинку по ремарках п'єс О. Островського. Тут Чехов не дає жодної ремарки. * * * ремарка (франц. Remarque), 1) зауваження автора тексту (книги, рукописи, листи), що уточнює або доповнює будь-які деталі. 2) В гравюрі начерк в стороні від основного зображення. 3) У драматургії, театрі пояснення, вказівка ​​драматурга для читача, постановника і актора в тексті п'єси.

Енциклопедичний словник. 2009.