Релігія - це ... Що таке релігія?

РЕЛІГІЯ -і; ж. [Від лат. Religio - набожність, святиня] 1. Одна з форм суспільної свідомості; сукупність духовних уявлень , що грунтуються на вірі в надприродні сили і істоти (богів, духів), які є предметом поклоніння. 2. (з опр.). та чи інша віра; віросповідання. Християнська р. мусульманська р. Сповідувати буддійську релігію. Ховати за правом своїм своєї релігії. Ніхто не знав, якою вона релігії. * * * релігія (від лат. religio - набожність, святиня, предмет культу) , світогляд і міроощ ущеніе, а також відповідна поведінка і специфічні дії (культ), засновані на вірі в існування Бога або богів, надприродного. Історичні форми розвитку релігії: племінні, національно-державні (етнічні), світові (буддизм, християнство, іслам). * * * РЕЛІГІЯРЕЛІГІЯ (від лат. religio - набожність, святиня, предмет культу), світогляд і світовідчуття, а також відповідна поведінка і специфічні дії (культ), заснована на вірі в існування бога або богів, надприродного. Історичні форми розвитку релігії: племінні, національно-державні (етнічні), світові (буддизм ( см. БУДДИЗМ), християнство ( см. ХРИСТИАНСТВО), іслам ( см. ІСЛАМ)).

Енциклопедичний словник. 2009.