Енциклопедичний словник

Релятивістська механіка

Релятивістська механіка - це ... Що таке релятивістська механіка?

релятивістська механікарассматрівает класичні (неквантовой) закони механічного руху тіл (частинок) при швидкостях, порівнянних зі швидкістю світла; заснована на спеціальній відносності теорії. * * * Релятивістська МЕХАНІКАРЕЛЯТІВІСТСКАЯ МЕХАНИКА, розглядає класичні (неквантовой) закони механічного руху тіл (частинок) при швидкостях, порівнянних зі швидкістю світла; заснована на спеціальній відносності теорії ( см. ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРІЯ).

Енциклопедичний словник. 2009.