Регресія - це ... Що таке регресія?

РЕГРЕСІЯ -і; ж. Спец. Повільне отступаніе моря і розширення суші за рахунок виступив морського дна. * * * Регресія

I

(в теорії ймовірностей і математичній статистиці), залежність середнього значення якої-небудь величини від деякої іншої величини або від декількох величин.

II

моря, повільне ( "вікове") отступаніе моря від берегів, що відбувається внаслідок підняття суші, опускання океанічного дна або зменшення обсягу води в океанічному басейні (наприклад, під час льодовикових епох). Регресії неодноразово відбувалися протягом геологічної історії, збігаючись з епохами горотворення. Сучасна геологічна епоха - час регресії, пов'язаної з альпійським горотворенням. Див. Також Трансгресія.

Енциклопедичний словник. 2009.