Рекомендація - це ... Що таке рекомендація?

Рекомендація -і; ж. [Лат. recommendatio] 1. до Рекомендувати. Пішов на виставку по вашій рекомендації і не шкодую. 2. Сприятливий письмова або усна відгук про роботу і якостях будь-л. особи (зазвичай з запорукою за нього) для подання при надходженні на нове місце роботи або у зв'язку з вступом в якусь л. організацію. Дати рекомендацію кому-л. Підтримати чиюсь л. рекомендацію. Мати на руках дві рекомендації. Поступив в інститут без всякої рекомендації. 3. Рада, побажання, пропозиції. Виконати рекомендації комісії. * * * рекомендація (від порівн.-Століття. Лат. Recommendatio), 1) письмовий або усний схвальний відгук. 2) Рада, вказівку.

Енциклопедичний словник. 2009.