Реал - це ... Що таке реал?

РЕАЛ 1. РЕАЛ , - а; м. [ісп. real - королівський] 1. в Бразилії: основна грошова одиниця; грошовий знак цього гідності. 2. Старовинна дрібна іспанська срібна монета (мала також ходіння в Італії , Португалії та Латинській Америці з 15 в. до 70-х рр. 19 ст.). 2. РЕАЛ , -а; м. [ньому. Real] типографс. стіл-шафа з похилою верхньою дошкою, на яку ставиться каса зі шрифтом для набору; набірний стіл. * * * р еал (ісп. та притягує. real, буквально - королівський), старовинна срібна монета, зверталася в країнах Латинської Америки, Італії, Португалії та ін. з XV ст. до 70-х рр. XIX в. Грошова одиниця Бразилії. * * * РЕАЛРЕАЛ (ісп. та притягує. real, букв. - королівський), старовинна срібна монета, зверталася в країнах Лат. Америки, Італії, Португалії та ін. з 15 ст. до 70-х рр. 19 ст. Грошова одиниця Бразилії.

Енциклопедичний словник. 2009.