Власність - це ... Що таке власність?

ВЛАСНІСТЬ -і; ж. 1. Майно, що належить комусь, чогось л. Державна с. Особиста с. Приватна с. Нерухома с. З. церкви, кооперативу, заводу. З. дружини, чоловіка. Придбання, успадкування власності. 2. Належність кого-, чого-л. з правом повного розпорядження; право володіти, розпоряджатися будь-ким, чимось л. Право власності. Придбати в с. З. на землю. З. на засоби виробництва. * * * собственностьісторіческі розвиваються суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) речей як елементів матеріального багатства суспільства між різними особами (окремими індивідуумами, соціальними групами, державою). Сукупність речей, що належать даному суб'єкту (власнику), становить об'єкт власності, тобто майно відповідної особи, тому відносини власності називають також майновими відносинами. Будучи законодавчо врегульовані державою, вони набувають форму права власності. Див. Також Державна власність, Муніципальна власність, Власність громадян і юридичних осіб, Приватна власність. * * * СОБСТВЕННОСТЬСОБСТВЕННОСТЬ, історично розвиваються суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) речей як елементів матеріального багатства суспільства між різними особами (окремими індивідуумами, соціальними групами, державою).Сукупність речей, що належать даному суб'єкту (власнику), становить об'єкт власності, т. Е. Майно відповідної особи, тому відносини власності називають також майновими відносинами. Будучи законодавчо врегульовані державою, вони набувають форму права власності. Див. Також Державна власність ( см. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ), Муніципальна власність ( см. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСНІСТЬ), Власність громадян і юридичних осіб ( см. ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ), Приватна власність ( см. ПРИВАТНА вЛАСНІСТЬ).

Енциклопедичний словник. 2009.