Біографічний словник

Поппе Карл Карлович

Поппе Карл Карлович - це ... Що таке Поппе Карл Карлович?
Поппе (Карл Карлович, 1822 - 1875) - видатний юрист; закінчив курс в Санкт-Петербурзькому університеті, був головою вятской палати кримінального і цивільного суду, потім головою окружного суду в Ярославлі і Самарі; брав участь в роботах комісії, яка складала судові статути. Крім статей в "Журналі Міністерства Юстиції" ( "Про дізнання, вироблених поліцією і порядок їх розгляду", 1861; "Замітка з приводу деяких статей т. XV законів кримінального судочинства", 1861 і ін.), Поппе надрукував "Звіт про стан вятской публічної бібліотеки і музеума за 1869 г. " (Вятка, 1870). Пор. ст. Матвєєва в "Судовому Віснику" (1875, № 22). В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.